Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020

Cynllun Grant Cynhyrchu’n Gynaliadwy

Mae ffenestr Datgan Ddiddordeb ychwanegol bellach ar agor,

i helpu ffermwyr Cymru i wella perfformiad economaidd ac amgylcheddol eu daliadau amaethyddol.

 

Sustainable Production Grant Scheme

A further EOI window is now open  to help Farmers’ in Wales improve the economic and environmental performance of their agricultural holdings.

 

Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig

Mae ffenestr Datgan Ddiddordeb ychwanegol bellach ar agor.

 

Grantiau yw’r rhain sy’n bennaf ar gyfer Grwpiau Gweithredu Lleol LEADER a sefydliadau cymunedol eraill.

Bydd y grantiau yn cynnig amrywiaeth eang o gamau ymyrryd sydd wedi’u cynllunio i atal a lliniaru yr effeithiau y gall tlodi eu cael mewn cymunedau gwledig er mwyn gwella amodau allai arwain at swyddi a thwf yn y dyfodol.

 

Rural Community Development Fund

A further EOI window is now open

Grants which are primarily aimed at LEADER Local Action Groups and other community-based organisations.

The grants will offer a wide range of interventions designed to prevent and mitigate the impact of poverty in rural communities improving conditions which can lead to future jobs and growth

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *